top of page
6.jpg

אני מתבססת בעבודתי על גישות תאורטיות של פסיכולוגיה דינמית. טיפול דינמי עוסק בגילוי מעמיק של תהליכים מודעים ושאינם מודעים. הטיפול מאפשר התבוננות והבנה עצמית עמוקה, באמצעותם ניתן לחבר בין חלקים פנימיים שקשה לנו להכיר בהם, ולהשתחרר מתבניות חזרתיות שליליות של רגשות, מחשבות והתנהגויות.

אני רואה את האדם כמכלול - נפש, מחשבות, גוף ורגשות, רואה בתהליך הטיפולי עבודה משותפת של המטפל והמטופל ומאמינה בכוחו המרפא של הקשר הטיפולי.

מטרתי בטיפול היא לסייע לך להגיע למקום יותר מחובר, מודע, אמיתי וחי, כמפתח לחיים מספקים ומשמעותיים.

"פגישה בין שני אנשים כמוה כשני חומרים כימיים הבאים במגע זה עם זה; אם ישנה תגובה שניהם עוברים תהליך של השתנות"

(קרל גוסטב יונג, מתוך האדם המודרני בחיפוש אחר הנפש)

bottom of page